Λάθε Βιώσας

Το “Λάθε Βιώσας” είναι μια φράση που συνοψίζει τη φιλοσοφία του Επίκουρου για την ζωή. Περιφραστικά σημαίνει να ζεις στο περιθώριο της τρέχουσας τάξης πραγμάτων, εν κρυπτώ, διαφυλάσσοντας προπάντων την ψυχική σου ηρεμία. Αποτελεί μια άποψη πλήρως αντίθετη με την τρέχουσα, όπου η διασημότητα, το life style, η καταξίωση, η αναγνωρισιμότητα αποτελούν τις εκ των ον ουκ άνευ έννοιες της σύγχρονης μιντιακής πραγματικότητας. Η αποξένωση του ανθρώπου από τον αντικατοπτρισμό του και η εξοικείωση του με το δήθεν και τον ατέρμονα ανακυκλούμενο κεντρισμό του θυμικού (με την έννοια της ανάσυρσης ζωωδών αναγκών, ενστίκτων), τον παρεκκλίνουν από την αναζήτηση της ευτυχίας. Κι αν η ευτυχία αποτελεί, παραμυθένια εικόνα, ο Επίκουρος αναφέρει πως μπορεί να επιτευχθεί και πάνω απ’ όλα να διαρκέσει. Καθώς η διάρκεια της ευτυχίας αποτελεί το πιο εύστοχο στοίχημα. Από τις επιθυμίες, ορισμένες είναι φυσικές και αναγκαίες, άλλες είναι φυσικές και όχι αναγκαίες κι άλλες δεν είναι ούτε φυσικές ούτε αναγκαίες, αλλά γεννιούνται από ματαιοδοξία- Επίκουρος (341-270 π.Χ.)