λάδι βιώσας |||| Ladi Biosas

_HIGH PREMIUM EXTRA VIRGIN OLIVE OIL


Το Λάδι Βιώσας _high premium extra virgin olive oil με καθετοποιημένες παραγωγικές διαδικασίες και οριζόντια ιεραρχία προβάλει την Τέχνη ως κινητήριο δύναμη ακόμα και στην παραγωγή τροφίμων. Τυποποιείται σε αριθμημένες φιάλες (μία-μία) οι οποίες φέρουν και την υπογραφή του μεγάλου Μεσσήνιου χαράκτη-ζωγράφου Τάκη Κατσουλίδη (η γραμματοσειρά είναι δικής του δημιουργίας), ενώ το ελαιόλαδο παράγεται από ελαιώνες μας στην ευρύτερη περιοχή του Κεφαλόβρυσου Μεσσηνίας Καλαμάτα. Όραμά μας δεν είναι απλά η δημιουργία ενός προϊόντος και ούτε ο αυτοσκοπός μας το κέρδος (εξού και η παράφραση του Λάθε Βιώσας σε Λάδι Βιώσας -λάθε προστ. του λανθάνω αναφορικά με την εμπορικότητα του προϊόντος-) αλλά ενός “μαγνητικού πεδίου” που θα ελκύει ανθρώπους με διαφορετικές αφετηρίες στη σύγκλιση της εκφραστικής τους δύναμης κι όλα αυτά με αφορμή την παραγωγή ενός αγροτικού προϊόντος όπως το βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο…

Η ομάδα του Ladi Biosas |||| λάδι βιώσας